17 grudnia 2018
Życzenia świąteczne
10 grudnia 2018
Menażki 2018
ACK UG Alternator zaprasza na Studenckie Spotkania Podróżnicze Menażki 2018. 14-16 grudnia, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S 207.

Menażki to wydarzenie skierowane do studentów z całego kraju, którzy pasjonują się małymi i dużymi podróżami. Mile widziane są również osoby, które chcą poznać nowych ludzi, znaleźć inspirację... albo pretekst do wyruszenia w podróż marzeń. Każdy ze zgłoszonych uczestników opowie nam o swoich tegorocznych wyprawach, przeżyciach. Uczestnicy udzielą nam również wskazówek jak w łatwy i niedrogi sposób zwiedzić trochę świata. To co odróżnia Menażki od podobnych wydarzeń to gotowe przepisy na tanie, studenckie podróżowanie, o ograniczonym lub wręcz zerowym budżecie do egzotycznych miejsc na całej planecie.

Studenckie Spotkania Podróżnicze Menażki odbywają się od 2011 r. na terenie Kampusu UG. W trakcie sześciu ostatnich edycji przez Menażki przewinęło się ponad stu podróżników i podróżniczek, a wiele z nich z pewnością kontynuuje swoje pasje do dzisiaj.

Siódma edycja Menażek odbędzie się od 14 do 16 grudnia 2018 r. Pierwszy dzień to oficjalne rozpoczęcie Menażek, które otworzy pokaz filmu, a także spotkanie z zaproszonymi przez nas podróżnikami. W pozostałe dwa dni zainteresowani będą mieli okazję zobaczyć prezentację uczestników, które przeniosą nas do innego miasta, kraju a może nawet kontynentu?

29 listopada 2018
Sukces Zespołu w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej
dr Magdalena Szmytkowska, dr Klaudia Nowicka i mgr Dominika Studzińska otrzymały grant z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na projekt pt. „Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga“. Celem projektu jest określenie charakteru obecności oraz form aktywności społecznej polskich imigrantów w przestrzeni miejskiej. Projekt jest studium porównawczym miast Berlina i Hamburga, w którym docelowo zostaną wykazane analogie bądź zróżnicowania grup polskich migrantów obu miast pod względem zachowań społecznych, przejawów aktywności społecznej oraz form uczestnictwa w życiu publicznym. Kierownikiem projektu, którego budżet wynosi 10 000 EUR,koordynowanego przez Uniwersytet Gdański jest dr Magdalena Szmytkowska.
29 listopada 2018
Nagroda specjalna dla dr. Szlachetko
dr Jakub H. Szlachetko, adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii został uhonorowany nagrodą specjalną w VII. edycji ogólnokrajowego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska. Kapituła konkursowa oceniając sylwetki kandydatów kierowała się kryterium dorobku praktycznego i naukowego, interdyscyplinarnością zainteresowań, a także aktywnością publiczną. >>> Link
29 listopada 2018
Geografia na szóstym miejscu w rankingu Perspektyw 2018
Miło nam poinformować, że gdańska geografia znalazła się na szóstym miejscu wśród 13 ocenianych przez Perspektywy kierunków geograficznych w Polsce. >>>Link
29 listopada 2018
Gospodarka przestrzenna na piątym miejscu w rankingu Perspektyw 2018
Z dumą informujemy, że kierunek gospodarka przestrzenna, prowadzony przez Instytut Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na piątym miejscu w rankingu Perspektyw. >>Link
13 listopada 2018
Wyróżniona praca magisterska przez Prezydenta Miasta Gdyni
Po raz trzeci rozstrzygnięty został konkurs o nagrodę prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Wśród laureatów jest Pani mgr Kamila Szmytkowska (absolwentka Instytutu Geografii na kierunku Gospodarka Przestrzenna) za pracę magisterską pt. „Polityki i praktyki zarządzania mobilnością w centrach miast. Przykład Gdyni”. Promotorem rozprawy był dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG z Katedry Gospodarki Przestrzennej. - Dziś poznaliśmy laureatów konkursu o najlepszą pracę, która podsumowuje okres edukacji na poziomie wyższym, która dotyka Gdyni i nowoczesnych wyzwań – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - To są znakomite prace i bardzo ciekawe pomysły. Na pewno będziemy je wykorzystywać w budowaniu przyszłości miasta, ale też zaprosiłem dziś tych młodych autorów do tego, aby podjęli z nami współpracę. Potrzebujemy wielu fajnych idei, takich które patrzą na Gdynię w przyszłości, patrzą z perspektywy kolejnych 20, 30 lat, a takie są te prace. Stąd z wielką radością gratulowaliśmy sukcesu zapraszając do dalszej pracy na rzecz rozwijania naszego miasta.
31 października 2018
Ś.P. Sławomir Skierka
17 października 2018
Wywiad z prof. Mirosławem Miętusem nt. współczesnej zmiany klimatu
Zachęcamy do lektury wywiadu z prof. Mirosławem Miętusem z Katedry Meteorologii i Klimatologii UG w Dzienniku Bałtyckim o gotowości Polski do zmiany klimatu. W tekście wiele ciekawych i otwierających oczy naukowych projekcji klimatologa z naszego Wydziału. >>>Wywiad
17 października 2018
Otwarte spotkanie naukowe GTN PTGeof
17 października 2018
Seminarium RECOURSE
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na seminarium naukowe organizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE. Temat seminarium:„Specustawa mieszkaniowa czy lex deweloper? O kontrowersyjnej regulacji prawnej z pozycji prawnika”. Spotkanie odbędzie się w środę 17 października o godz. 13.00 w sali B 214 w Instytucie Geografii UG. Prelegentem będzie dr Jakub Szlachetko z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG.
9 października 2018
Przedstawiciele Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z wizytą w Narodowym Uniwersytecie Uzbekistanu
W ostatnich dniach września 2018 r. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego UG, wraz z grupą Geografów przebywał w Uzbekistanie. Zaproszony przez Władze Dziekańskie Wydziału Geografii Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu im. Mirzy Uług Bega - najstarszego i czołowego uniwersytetu tego kraju, miał możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym uzbeckich geologów, hydrogeologów, geoekologów, meteorologów i geografów społeczno-ekonomicznych. Podczas spotkania, przebiegającego w serdecznej atmosferze wskazano i omówiono zagadnienia potencjalnej współpracy naukowej i dydaktycznej z Instytutem Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu poza dziekanem uczestniczyli także wszyscy kierownicy katedr tutejszego wydziału.
4 października 2018
Seminarium RECOURSE
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na seminarium naukowe organizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE. Temat seminarium: “EU – Russia: challenges of neughbourhood and the experience of cooperation” Prelegent: prof. Vladimir Kolosov Rosyjska Akademia Nauk Instytut Geografii w Moskwie Seminarium odbędzie się 10 października 2018r. o godz. 13.00 w sali B 214 (skrzydło B), w siedzibie Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 4.
14 czerwca 2018
Konferencja
Serdecznie zapraszamy na 6. Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim, 26-27 czerwca 2018 r. Ideatorium co roku przez dwa dni staje się przestrzenią dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. To miejsce spotkań nauczycieli akademickich (także doktorantów) z całej Polski. W programie 2 wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty (7 fantastycznych tematów!) oraz wyjątkowy wieczór integracyjny z niespodziankami sprzyjający nieformalnej wymianie myśli i nawiązywaniu kontaktów. Więcej informacji na stronie
14 czerwca 2018
Konkurs na najlepszą pracę pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska

Konkurs odbędzie się w dniach 24-25 września br w ramach XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji „WSPÓŁCZESNA TELEDETEKCJA W BADANIACH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO”. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w okresie od 01.10.2016 r. do 16.09.2018 r. w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich szkół wyższych, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą (4,0)

Więcej informacji
str. 1
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.