21 kwietnia 2021
Nominacje profesorskie
Z radością informujemy o nadaniu tytułu profesora nauk o Ziemi Pani dr hab. Julicie Dunalskiej oraz Panu dr hab. Romanowi Cieślińskiemu. Serdecznie gratulujmy!
11 kwietnia 2021
Spotkania naukowe

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

15.04.2021 (czwartek) godz.1700

w aplikacji MS Teams – link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1N2MxNmMtNmY4ZS00OWUwLTg0YTQtYTNkZDUxZGQ3M2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e7d4e7f5-cfe2-4d1a-95df-946c84cc9dc4%22%7d

Rekultywacja jezior:

teoria i praktyka

dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Pełna treść ogłoszenia po kliknięciu w link.

26 marca 2021
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Nowaka

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w środę 21 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Nowaka na temat: „Dostępność zasobów mieszkań społecznych w kontekście polityk mieszkaniowych oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich miast" w jęz. ang. „Availability of social housing resources in the context of housing policies and the level of social economic development of Polish cities”. Pełna treść zawiadomienia poniżej.

Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgra Kamila Nowaka

18 marca 2021
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Krzysztofa Kopcia

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w środę 7 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Krzysztofa Kopcia na temat: „Monitoring jakości usług publicznych – propozycja modelu na szczeblu lokalnym" w jęz. ang. „Monitoring the Quality of Public Services – Proposal of Model at Local Level”. Pełna treść zawiadomienia poniżej.

Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgra Krzysztofa Kopcia

18 marca 2021
Spotkania naukowe
Szanowni Państwo,
W imieniu zarządu Wydz. V Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkania naukowe organizowane wspólnie z Oddz. Gdańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aby sprostać ograniczeniom związanym z sytuacją epidemiczną, zebrania odbędą w formie zdalnej, w aplikacji MS Teams. Linki do spotkań znajdą Państwo w każdej z zapowiedzi.
Zapraszamy też do zgłaszania propozycji wystąpień jesienią 2021.
Życząc wiele zdrowia i pogody ducha

Piotr Woźniak

sekretarz Wydz. NoZ GTN

2021-05-13 - Tadeusz Palmowski
2021-04-15 - Julita Dunalska
2021-06-17 - Marek Dąbrowski
2021-03-18 - Tadeusz Palmowski
17 marca 2021
Wyniki Konkursu Młody Gdański Geograf
W dniu 12. marca br w Instytucie Geografii odbyła się VI. edycja Konkursu Młody Gdański Geograf, do którego zgłosiło się trzech Doktorantów:
  • mgr Łukasz Elwirski (opiekun naukowy - dr hab. Piotr P. Woźniak, prof. nadzw.);
  • mgr Rafał Gajewski (opiekun naukowy prof. dr hab. Iwona Sagan);
  • mgr Krystian Puzdrakiwicz (opiekun naukowy dr hab. Jarosław Czochański).
Laureatem Konkursu Młody Gdański Geograf został mgr. Krystain Puzdrakiewicz, który prezentacją Cmentarze jako (nie)chciane dziedzictwo poprzedników. Przykład zmian w zarządzaniu gdańskimi cmentarzami i ich społecznej percepcji wygrał Konkurs. Kapituła Konkursu ogłaszając jego wynik stwierdziła, że Konkurs był na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie, a Prelegenci nie tylko odpowiadali na zadawane im pytania, ale reprezentowali również wysoki poziom merytoryczny i potrafili prowadzić dyskusję w tematach przez siebie prezentowanych. Nagrodę finansową ufundował Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii- dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw.
Skład Kapituły Konkursu Gdański Młody Geograf:
  • dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. nadzw. - Przewodnicząca Kapituły
  • prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz- Członek Kapituły;
  • prof. dr hab. Zdzisław Kordel- Członek Kapituły;
  • prof. dr hab. Tadeusz Palmowski- Członek Kapituły;
  • prof. dr hab. Rajmund Przybylak- Członek Kapituły;
  • prof. dr hab. Iwona Sagan- Członek Kapituły;
  • prof. dr hab. Daniela Szymańska- Członek Kapituły.

Panu Magistrowi składamy serdeczne gratulacje!

10 marca 2021
Chile – od Santiago do Hornu – otwarte spotkanie naukowe
Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe
18.03.2021 (czwartek) godz. 1700
w aplikacji MS Teams – link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA2MzJmOGEtNDMzOC00NmJlLTgxOWUtNWFjODJkOGNjZDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e7d4e7f5-cfe2-4d1a-95df-946c84cc9dc4%22%7d

Chile – od Santiago do Hornu

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

(Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański)

Wyprawa rozpoczęła się w stolicy Santiago, mieście usytuowanym na przedgórzu andyjskim. Jego panorama podziwiana  ze wzgórza San Cristobal robi wrażenie. Kolejnym obiektem był usytuowany w Patagonii, w odległości 2,5 tys. km na południe od Santiago, Park Narodowy Torres del Paine. O jego walorach decydują monumentalne, przypominające wieże formacje skalne oraz liczne lodowce i jeziora. Punta Arenas – stolica regionu Magallanes y de la Antártica Chilena, położona nad Cieśniną Magellana, stanowiła kolejny etap podróży. Poznanie tego miasta i losu pierwotnych mieszkańców Ziemi Ognistej pozostaje na długo w pamięci. Na koniec, rejs statkiem ekspedycyjnym MS Roald Amundsen przez Cieśninę Magellana i otoczony surowymi górami Kanał Beagle, gdzie jęzory lodowcowe schodzą wprost do kanału, zaprowadził do Parku Narodowego Przylądka Horn.
1 marca 2021
Nekrolog-dr Ireneusz Olszak
5 lutego 2021
OGŁOSZENIE O KONKURSIE – PROGRAM ERASMUS+ 2021/2022
Informuję o możliwości ubiegania się o wyjazd w celu odbycia studiów na uczelniach zagranicznych na przynajmniej jeden semestr studiów za granicą w ramach wymiany akademickiej, będącej częścią programu ERASMUS+ 2021/2022.
Więcej informacji - Ogłoszenie 2021
14 stycznia 2021
Pondscape – krajobraz z oczkami polodowcowymi
Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

Pondscape – krajobraz z oczkami polodowcowymi

dr Włodzimierz Golus

(Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański) 21.01.2021 (czwartek) godz. 1700 Spotkanie zdalne w aplikacji MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZiN2Q1MTQtNjg5ZS00NWZjLWJmNzYtNTI5ZmI4ZmUzODY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e7d4e7f5-cfe2-4d1a-95df-946c84cc9dc4%22%7d
Pełna treść zaproszenia znajduje się tutaj - http://geografia.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021-01-21_GTN-i-PTG_Wlodzimierz_Golus.pdf  
14 stycznia 2021
VI edycja Konkursu Młody Gdański Geograf
Serdecznie zapraszam do udziału w VI. edycji Konkursu Młody Gdański Geograf, który odbędzie się 12 marca br. Uczestnikami Konkursu mogą być Doktoranci Instytutu Geografii UG oraz Absolwenci II stopnia kierunków z zakresu geografii, którzy w roku 2019 lub 2020 uzyskali tytuł magistra oraz średnią ocenę z pracy magisterskiej nie mniejszą niż dobry plus. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w sekretariacie Instytutu Geografii do dnia 8 marca br. wyłącznie w formie elektronicznej na adres ig@ug.edu.pl. W temacie e-maila należy wpisać „MGG-Nazwisko Prelegenta”. W dniu 10 marca br. zostanie ogłoszony harmonogram wystąpień. Wystąpienia będą oceniane przez Członków Kapituły Konkursu. Konkurs odbędzie się on-line w dniu 12. marca br o godzinie 13:30  za pośrednictwem aplikacji MS-Teams.    

                                                                                                                 dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. nadzw.

                                                                                                              Przewodniczący Kapituły Konkursu MGG

 
15 grudnia 2020
Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities
Projekt pt.: „Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities" (SCORE), którego kierownikiem będzie Pan dr Jacek Barańczuk z Zakładu Limnologii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Głównym celem projektu będzie utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim Coastal Cities Living Lab (CCLL), które pozwoli na zebranie obywateli, naukowców, decydentów i innych zainteresowanych stron wokół konkretnych wyzwań związanych z zagrożeniami miast przybrzeżnych. Do znaczących wyzwań CCLL będzie należało monitorowanie w czasie rzeczywistym i prognozowanie bieżącego stanu odporności i łagodzenie w porównaniu z szacunkowym wpływem wody, wiatru i innych oddziaływań na środowisko na obszarach przybrzeżnych miasta Gdańska. Zlokalizowane w 10 europejskich miastach CCLL będą działać jako centra współprojektowania i wspólnego rozwoju. Wykorzystanie aktualnych modeli i prognoz dotyczących zmian klimatu, przyjęcie procesów partycypacyjnych, zastosowanie nowatorskich platform w miastach gromadzących niejednorodne dane na temat lokalnych procesów miejskich i środowiskowych oraz ich powiązanie między miastami przybrzeżnymi umożliwi stworzenie nowej platformy. Platforma ta będzie pozwalała na zademonstrowanie nowego podejścia i prototypowego rozwiązania w celu poprawy i postępu w zakresie odporności na zmiany klimatu i jej skutecznego zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt SCORE realizowany jest w konsorcjum składającym się z 28 partnerów, któremu przewodniczy Institute of Technology Sligo z Irlandii. Za zadania Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie odpowiadać będzie grupa naukowa pod kierownictwem dra Jacka Barańczuka z Zakładu Limnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii. Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 10 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 266 tys. euro.
27 października 2020
Rozstrzygniecie Konkursu na koncepcję urbanistyczną terenu we wsi Kąpino
Rozstrzygniecie Konkursu na koncepcję urbanistyczną terenu we wsi Kąpino zorganizowanego przez gminę Wejherowo dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna. W konkursie wzięło udział pięć zespołów. Jury konkursowe przyznało miejsce pierwsze oraz dwa miejsca drugie. Gratulujemy naszym studentom. Więcej o konkursie na stronie https://ugwejherowo.pl/rozstrzygniecie-konkursu-urbanistycznego/.
13 października 2020
Medalu im. Jerzego Kondrackiego dla Pani Profesor Iwony Sagan
Niezmiernie miło nam poinformować, że Profesor Iwona Sagan Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej została uhonorowana medalem im. Jerzego Kondrackiego. Medal im. Jerzego Kondrackiego jest przyznawany za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy!

Informacja - medal im. Jerzego Kondrackiego dla prof. dr hab. Iwony Sagan.  
22 lipca 2020
EUARENAS – nowy projekt z finansowaniem z Programu Horyzont 2020
Projekt pt.: “Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” (EUARENAS) kierowany przez prof. dr hab. Iwonę Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Zasadniczym celem projektu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć elementy demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Analiza działań lokalnych pozwoli ocenić, na ile możliwe jest połączenie tych dwóch rodzajów demokracji i wypracowanie modelu politycznego opartego na prawdziwym dialogu oraz poszukiwaniu kompromisu. Zaproponowane badanie jest niezwykle istotne, zwłaszcza w czasach, gdy obywatele zdają się odgrywać niewielką rolę w procesie podejmowania decyzji politycznych w Europie. Ponadto, atmosferę nieufności i braku wiary w politykę podsycają ruchy populistyczne i nacjonalistyczne, które w swej narracji deprecjonują wartość systemu demokratycznego oraz możliwości Unii Europejskiej do obrony i działania na korzyść państw członkowskich, wskazując na „niekontrolowane” ruchy migracyjne w Europie jako zagrożenie dla społeczeństw, gospodarek oraz kultury. Wyżej wymienione oraz inne podobne tendencje i narracje mogą naruszyć wypracowane z trudem wartości europejskie, takiej jak wielokulturowość oraz spójność społeczna. Jednakże w ostatnich latach, w miastach zauważalna jest nowa siła w postaci ruchów miejskich i aktywistów, którzy włączają się w politykę lokalną, dbają o kwestie społeczne, często pomijane przez tzw. wielką politykę. Ruchy te zaczęły wywierać wpływ na kulturę polityczną, a ich liderzy stali się realnymi partnerami w procesach decyzyjnych. Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 300 tys. euro.
str. 1
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.