22 lipca 2020
EUARENAS – nowy projekt z finansowaniem z Programu Horyzont 2020
Projekt pt.: “Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” (EUARENAS) kierowany przez prof. dr hab. Iwonę Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Zasadniczym celem projektu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć elementy demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Analiza działań lokalnych pozwoli ocenić, na ile możliwe jest połączenie tych dwóch rodzajów demokracji i wypracowanie modelu politycznego opartego na prawdziwym dialogu oraz poszukiwaniu kompromisu. Zaproponowane badanie jest niezwykle istotne, zwłaszcza w czasach, gdy obywatele zdają się odgrywać niewielką rolę w procesie podejmowania decyzji politycznych w Europie. Ponadto, atmosferę nieufności i braku wiary w politykę podsycają ruchy populistyczne i nacjonalistyczne, które w swej narracji deprecjonują wartość systemu demokratycznego oraz możliwości Unii Europejskiej do obrony i działania na korzyść państw członkowskich, wskazując na „niekontrolowane” ruchy migracyjne w Europie jako zagrożenie dla społeczeństw, gospodarek oraz kultury. Wyżej wymienione oraz inne podobne tendencje i narracje mogą naruszyć wypracowane z trudem wartości europejskie, takiej jak wielokulturowość oraz spójność społeczna. Jednakże w ostatnich latach, w miastach zauważalna jest nowa siła w postaci ruchów miejskich i aktywistów, którzy włączają się w politykę lokalną, dbają o kwestie społeczne, często pomijane przez tzw. wielką politykę. Ruchy te zaczęły wywierać wpływ na kulturę polityczną, a ich liderzy stali się realnymi partnerami w procesach decyzyjnych. Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 300 tys. euro.
6 lipca 2020
Rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego
W dniu 2 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Urzędu Gminy Wejherowo oraz Uniwersytetu Gdańskiego w ramach zorganizowanego dla studentów gospodarki przestrzenniej  konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistycznej działki nr 678 w miejscowości Kąpino. http://ugwejherowo.pl/rozstrzygniecie-konkursu-urbanistycznego/
17 czerwca 2020
prof. dr hab. Józef Mojski-nekrolog
Dnia 16 czerwca 2020 roku w wieku 94 lat zmarł prof. dr hab. Józef Edward MOJSKI – geolog, geograf, geomorfolog – specjalista w zakresie geologii czwartorzędu i kartografii geologicznej. Pracę naukowa rozpoczął w UMCS w Lublinie, następnie był pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie i Gdańsku. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku i w Uniwersytecie Gdańskim. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN i licznych towarzystw naukowych. Na UG prowadził zajęcia na kierunkach Oceanografii i Geografii. Jest autorem kilku książek a jedną z ostatnich były „Ziemie polskie w czwartorzędzie” (2005). Nauka polska straciła wybitnego geologa i geomorfologa, wychowawcę licznych pokoleń polskich geografów i oceanografów.
2 kwietnia 2020
Badanie dotyczące percepcji izolacji społecznej w trakcie trwania epidemii Covid-19
Pracownicy naszego Instytutu: dr Joanna Stępień oraz dr hab. Tomasz Michalski koordynują realizowane wspólnie z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego badanie dotyczące percepcji izolacji społecznej w trakcie trwania epidemii Covid-19.
Celem badania jest poznanie opinii na temat zaleceń pozostania w domu w okresie epidemii koronawirusa, trudności, które towarzyszą izolacji domowej/społecznej oraz samopoczucia mieszkańców Polski w tym czasie. Wyniki pomogą w identyfikacji efektów społecznej izolacji i jej wpływu na zdrowie oraz samopoczucie ludzi.
Gorąco zachęcamy do udziału w badaniu!
27 lutego 2020
VI edycja Konkursu Młody Geograf
Doktorantów Instytutu Geografii UG oraz Absolwentów II stopnia kierunku Geografia, którzy uzyskali tytuł magistra w 2019 lub 2018 roku oraz średnią ocenę z pracy magisterskiej nie mniejszą niż dobry z plusem zapraszamy do udziału w VI. edycji Konkursu Młody Geograf.
26 lutego 2020
RECOURSE ZGSE
Szanowni Państwo, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na seminaria naukowe realizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE. Temat pierwszego seminarium w semestrze letnim: “ Rewitalizacja - instrument odnowy i rozwoju miasta czy marketingowe narzędzie wspierania lokalnej tożsamości?” Prelegent: dr Wojciech Jarczewski Instytut Rozwoju Miast i Regionów Seminarium odbędzie się 11 marca 2020r. o godz. 13.00 w sali B 214 (skrzydło B), w siedzibie Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4.
Harmonogram RECOURSE ZGSE 2019/2020
17 lutego 2020
XII Zjazd Geomorfologów Polskich
Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska Gdańsk, 9-11 września 2020 roku. Adres strony internetowej Zjazdu Geomorfologów: https://sgp2020.ug.edu.pl/.
20 grudnia 2019
Życzenia świąteczne
16 grudnia 2019
MINIATURA 3 dla dr Joanny Stępień

Miło nam poinformować o przyznaniu dr Joannie Stępień z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 3. Środki zostaną wykorzystane na pojedyncze działanie naukowe, które dotyczy realizacji projektu pt. "Ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju mikromobilności".

Serdecznie gratulujemy otrzymania finansowania!

16 grudnia 2019
Stypendium MNiSW dla dr. Jakuba Szlachetko

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Wśród laureatów jest siedmiu naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dr Jakub Szlachetko z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii.

Składamy serdeczne gratulacje!

12 listopada 2019
Nagroda Smart Metropolia 2019 dla prof. Sagan

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek, 7 listopada 2019 r., w Olivia Business Centre wręczone zostały Nagrody Smart Metropolia 2019. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wyróżnia nimi osoby, firmy bądź instytucje szczególnie zasłużone w danym roku dla budowania i promowania idei metropolii.

Tegoroczną Laureatką została Pani Prof. Iwona Sagan, która otrzymała nagrodę Smart Metropolia w kategorii „Partner w działaniu”. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla wieloletniej działalności prof. Sagan na rzecz integracji metropolitalnej w naszym regionie, którą prowadzi zarówno w wymiarze nauki jak i praktyki. W 2011 roku opublikowała razem ze Zbigniewem Canowieckim książkę pt. „Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny”. W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję przewodniczącej Zespołu Ekspertów przy Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej. Aktualnie jest ekspertem Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy! >>> Więcej informacji
8 listopada 2019
Projekt migracyjny-zaproszenie na seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe podsumowujące projekt badawczy pt. Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. oraz na wystawę fotograficzną, dokumentującą formy aktywności społecznej i gospodarczej polskich migrantek i migrantów w Berlinie i Hamburgu- studium porównawcze.

Seminarium odbędzie się w dniu 29 listopada br. w godz. 10.00-14.00 w gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii (skrzydło B, parter, sala B214), natomiast wystawa będzie prezentowana w dniach 29 listopada – 2 grudnia br. w tym samym budynku, w jego części głównej (tzw. "bęben") na poziomie 400.

. >>>PROGRAM SEMINARIUM
5 listopada 2019
Nagroda im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk docenił rozprawę doktorską dr Dominiki Studzińskiej pt. „Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”, wykonaną pod kierunkiem prof. Iwony Sagan oraz dr Magdaleny Szmytkowskiej (promotor pomocniczy). Nagroda im. Eugeniusza Romera została przyznana za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

Serdecznie gratulujemy!

31 października 2019
Wykład otwarty „Rola zielonej infrastruktury w kształtowaniu środowiska miejskiego”-dr Agata Cieszewska

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który odbędzie się w dniu 07.11.2019 (czwartek) o godz. 16:00 w Instytucie Geografii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala B203.

Tytuł wykładu: Rola zielonej infrastruktury w kształtowaniu środowiska miejskiego

Prelegent: dr Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Geograf, geoekolog, specjalizuje się w zagadnieniach kształtowania terenów zieleni. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, profesor wizytujący w latach w 2013-2014 School of Architecture, University of Texas w Austin. Autorka książki „Green belts – zielone pierścienie wielkich miast”.

31 października 2019
Otwarte spotkanie naukowe i wykład pt. „Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych”-dr Łukasz Pietruszyński
W imieniu Wydziału Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe w dniu 14.11.2019 (czwartek) o godz. 1700.

Miejsce spotkania: Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S 209.

Tytuł wykładu: Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych

Prelegent: dr Łukasz Pietruszyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Streszczenie:

Sieć hydrograficzna jest jednym z głównych „wyróżników” krajobrazu młodoglacjalnego i ma decydujący wpływ na obieg w nim materii, w tym wody i substancji biogenicznych. Składa się ona z różnej wielkości powiązanych ze sobą zbiorników wodnych i cieków oraz licznych zagłębień bezodpływowych. Obraz sieci hydrograficznej obszarów młodoglacjalnych charakteryzuje się znacznymi przemianami czasowymi, co skutkuje sezonowo różną migracją wody i substancji biogenicznych. Autor stawia sobie pytanie, w jakich okresach jest ona przetrzymywana, a w jakich uwalniana oraz czy wielkości ładunków są znacznie większe niż w pozostałej części Polski? Rezultaty badań autora sugerują, iż niewielkie obiekty hydrograficzne (oczka) pełnią znaczącą rolę w obiegu wody i substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych.

str. 1
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.