ATUTY KIERUNKU

Celem kształcenia na kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją jest przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu interakcji zachodzących pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w niestabilnych warunkach współczesnych globalnych zmian, zdobycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi metodami i narzędziami badawczymi służącymi do identyfikacji przyczyn tych zmian, analizy procesów i zjawisk im towarzyszących, szacowania spodziewanych ich skutków. Szczególny nacisk położony jest na dostarczenie absolwentowi pogłębionej wiedzy z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, podstawy organizacji i działania infrastruktur służących do gromadzenia informacji przestrzennej oraz możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej. Absolwent kierunku będzie miał również umiejętność posługiwania się w analizie danych zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz metodami analizowania zjawisk przestrzennych.

Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci kierunku Geografia fizyczna z geoinformacji będą mogli, skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST . Absolwenci studiów I stopnia na kierunku geografia będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacji umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych i urzędach różnego szczebla zajmujących się:

 • szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych,
 • adaptacją do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków,
 • zarządzaniem kryzysowym;
 • przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.
 • >>> PROGRAM STUDIÓW
  Tutoring w IG
  Kierunek Geografia

  Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.