100-lecie PTG i Dzień Geografa 2018 - sesja terenowa "Brzegiem Zatoki Puckiej"

22 kwietnia 2018

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do wspólnego uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dnia Geografa 2018 sesją terenową Brzegiem Zatoki Puckiej

Szczegóły

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

10-11 maja 2018 Instytut Geografii UG

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego wspólnie z Komisją Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedrą Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na kolejną konferencję naukową z zakresu geografii komunikacji.

Komunikat 1

Komunikat 2

Karta zgłoszenia

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Funkcjonalność a estetyka map"

18-19 września 2018, Gdańsk

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego wraz z Katedrą Limnologii UG, Pracownią Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej UG oraz Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk zapraszają na XLI Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną.

Szczegóły
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.