Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

tel. 58 523 65 03 wew. 65 03

e-mail: ig@ug.gda.pl

https://geografia.ug.edu.pl
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.