Oferta Instytutu Geografii dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych

 • 7 rzeczy ZNANYCH lecz NIEROZUMIANYCH czyli proste odpowiedzi na trudne pytania o Wszechświecie
  PDF
 • Bardziej SCIENCE czy bardziej FICTION?
  PDF
 • Detektywi krajobrazu
  PDF
 • Geograficzne fakty zmieniające postrzeganie naszego świata, których nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych
  PDF
 • Jak działa miasto?
  PDF
 • Kształty w architekturze
  PDF
 • Niezwykłe właściwości zwykłej wody - razem dla jezior
  PDF
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.