Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska

Kierownik Pracowni

Prof. UG dr. hab. Wojciech Tylmann

Adres

adres: ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. (+58) 523 65 77 wew. 65 77 http://www.ecrlab.ug.edu.pl/pl

Profesorowie nadzwyczajni

Prof. dr. hab. Wojciech Tylmann
tel. 0-58 523 65 77 wew. 65 77

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Karolina Molisak
tel. 0-58 523 65 41 wew. 65 41, p. B429

Pracownicy projektu

dr Małgorzata Kinder
tel. 058 523 65 11 wew. 65 11

Doktoranci

mgr Paulina Głowacka
mgr Anna Poraj-Górska
mgr. Inż. Agnieszka Szczerba
mgr Maurycy Żarczyński

Tematyka badań

  • badania zmian środowiska na podstawie analiz osadów jeziornych;
  • uwarunkowania współczesnej sedymentacji osadów jeziornych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.