Projekty aktualnie prowadzone w jednostkach Instytutu Geografii UG

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
Link
Zakład Hydrologii
Link
Zakład Limnologii
Link
Zakład Meteorologii i Klimatologii
Link
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.