Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego Dokumenty wymagane do przyjęcia rozprawy doktorskiej

Prowadzone postępowania habilitacyjne

2018

 • Piotr Paweł Woźniak
  na podstawie osiągnięcia pt. "Wykorzystanie cech teksturalnych i strukturalnych glin glacjalnych i debrytów subakwalnych do wnioskowania o kierunkach paleotransportu i cechach środowiska depozycyjnego"

Otwarte przewody doktorskie

2019

 • Michał Kitowski
  Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus Promotor pomocniczy: Dr Janusz Filipiak Temat rozprawy: Przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych w Kościerzynie i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego w latach 1890 -2018 na podstawie pomiarów in situ i modelowania relacji punkt-pole

 • Maurycy Żarczyński
  Promotor: Dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw. Temat rozprawy: Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabinskie (northeastern Poland)
 • Filip Duda
  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński. nadzw. Drugi Promotor: prof. dr hab. Tomasz Okruszko Temat rozprawy: Analiza rozwoju i współczesnego funkcjonowania torfowisk wysokich typu bałtyckiego
 • Krzysztof Wiejak
  Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus Promotor pomocniczy: Dr Michał Marosz Temat rozprawy: Zmienność aerozolowej grubości optycznej atmosfery w Borucinie w latach 2016-2018

2017

 • Olga Sokół
  Promotor: Dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska prof. nadzw. Temat rozprawy: Przyrodnicze konsekwencje wieloletnich i sezonowych zmian zasobów ciepła w jeziorze (na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego)

2013

 • Magda Sikora
  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński prof. nadzw. Temat rozprawy: Funkcje hydrologiczne wybranych torfowisk wysokich Pomorza
 • Monika Kwidzińska
  Promotor: Dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska prof. nadzw. Temat rozprawy: Uwarunkowania przyrodnicze wielkości odpływu jednostkowego związków biogenicznych z małych zlewni pojeziernych

2012

 • Joanna Jokiel
  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński prof. nadzw. Temat rozprawy: Obieg wody na słonawych obszarach podmokłych polskiego wybrzeża południowego Bałtyku
 • Katarzyna Czaja
  Promotor: Dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. nadzw. Temat rozprawy: Zmiany powierzchni jezior w zlewniach Raduni, Wierzycy i Wdy od końca XIX wieku
 • Aneta Szczepańska
  Promotor: Dr hab. Jerzy Jańczak prof. nadzw., Dr hab. Stanisław Pogorzelski prof. nadzw Temat rozprawy: Określenie stopnia eutrofizacji wybranych jezior na podstawie zwilżalności umieszczonych w toni sztucznych i naturalnych samplerów depozycji powierzchniowej

2009

 • Alicja Olszewska
  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński prof. nadzw. Temat rozprawy: Rola jezior przepływowych w transformacji odpływu rzecznego i transportu substancji biogenicznych w zlewni Zbrzycy (dorzecze Brdy)
 • Ewa Walkusz
  Promotor: Dr hab. Jerzy Jańczak prof. nadzw. Temat rozprawy: Wielkość oraz warunki parowania z powierzchni wodnej Jeziora Raduńskiego Górnego w latach 2005-2009 na podstawie różnych metod
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.