Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Bałtycki

Strona internetowa PTG-F: http://ptgeof.imgw.pl/

Skład Zarządu Oddziału

prof. dr hab. Mirosław Miętus Przewodniczący, UG prof. PG dr hab. Anna Styszyńska, PG dr Janusz Filipiak sekretarz, UG mgr inż. Beata Kowalska skarbnik, IMGW-PIB OGa

 

Działalność

W ramach działalności naukowej i popularyzacji wiedzy Oddział Bałtycki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego organizuje seminaria naukowe o tematyce klimatologicznej, hydrologicznej oraz geologicznej mające na celu wymianę poglądów oraz popularyzację współczesnych zagadnień naukowych.
Ponadto, Oddział współpracuje z Gdańskim Towarzystwem Naukowym, Polskim Towarzystwem Geograficznym, Sekcją Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN jak również popularnonaukowym portalem naukaoklimacie.pl, prezentującym fachową wiedzę z zakresu szeroko pojętej zmiany klimatu.

Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.