Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Gdański

Strona internetowa PTG: Link

przewodniczący:
dr hab. Piotr Paweł Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

wiceprzewodnicząca:
dr Grażyna Chaberek

sekretarz:
mgr Anna Poraj-Górska

skarbnik:
mgr Aleksandra Cicharska

członkowie zarządu:
mgr Ewa Jaworska
kontakt ze środowiskiem szkolnictwa podstawowego i średniego
dr Maurycy Żarczyński
administrator witryny www

komisja rewizyjna:
mgr Alicja Wrzosek – przewodnicząca
prof. dr hab. Wojciech Tylmann
dr Krzysztof Kopeć

Polskie Towarzystwo Geograficzne powstało tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Oddział Gdański PTG utworzono również wraz z przełomowymi zmianami historycznymi – w dwa lata po zakończeniu II wojny światowej (w 1947 r.). Pierwszym jego przewodniczącym został profesor gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Józef Haliczer-Staszewski. Już w dwa lata później (1949 r.) Oddział był organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, następne odbyły się w 1962 (VII Zjazd) i w 1991 (XL Zjazd). Należy dodać, ze pierwszy zjazd polskich geografów odbył się w regionie gdańskim jeszcze w okresie międzywojennym (w 1931 r., w pomieszczeniach gdyńskiej WSM).

Historia naszego Oddziału jest nierozerwalnie związana z rozwojem kierunku geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, od 1970 – na Uniwersytecie Gdańskim. Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału byli zazwyczaj profesorowie tej właśnie Uczelni: wspomniany już Józef Haliczer-Staszewski (1947 – 1962), następnie Kazimierz Łomniewski (1962 – 1963), Bolesław Augustowski (1963 – 1969), Jerzy Gluziński (1969 – 1972), Jerzy Szukalski (1972 – 1993), Bogusław Rosa (1993 – 1999), a ostatnio Roman Gołębiewski (1999 – 2005).

Towarzystwo prowadzi działalność polegającą na prezentacji i publikacji rezultatów prac naukowych w zakresie geografii oraz innych pokrewnych jej nauk przyrodniczych i społecznych. Spotkania naukowe i wycieczki są okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat omawianych zagadnień. Popularyzacji wiedzy geograficznej i krajoznawczej służą również sprawozdania z wyjazdów naukowych i turystycznych połączone z prezentacją filmów wideo i slajdów. Towarzystwo organizuje corocznie Olimpiady Geograficzną i Nautologiczną dla uczniów szkół średnich oraz konkurs prac magisterskich w zakresie geografii. Oddział Gdański PTG współpracuje m. in. z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Towarzystwem Naukowym, Oddziałem Morskim PTTK, Oddziałem Bałtyckim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Oddziałem Pomorskim Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz studenckimi kołami naukowymi.

Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.