Dyrektor i Zastępcy Dyrektora Instytutu Geografii

Prof. dr hab. Mirosław Miętus Dr Mirosława Malinowska Dr Grażyna Chaberek-Karwacka

Profesorowie i Doktorzy Habilitowani

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz Prof. dr hab. Zdzisław Kordel Prof. dr hab. Mirosław Miętus Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski Prof. dr hab. Iwona Sagan Dr hab. Dariusz Borowiak, profesor nadzwyczajny Dr hab. Roman Cieśliński, profesor nadzwyczajny Dr hab. Mariusz Czepczyński, profesor nadzwyczajny Dr hab. Jarosław Czochański, profesor nadzwyczajny Dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor nadzwyczajny Dr hab. Mariusz Kistowski, profesor nadzwyczajny Dr hab. Tomasz Michalski, profesor nadzwyczajny Dr hab. Lucyna Przybylska, profesor nadzwyczajny Dr hab. Wojciech Tylmann, profesor nadzwyczajny Dr hab. Jan A. Wendt, profesor nadzwyczajny Dr hab. Aleksander Kuczabski Dr hab. Piotr Paweł Woźniak

Przedstawiciele pozostałych Nauczycieli Akademickich

Dr Magdalena Borowiak Dr Maciej Tarkowski

Przedstawiciel pozostałych Pracowników

Mgr Aleksandra Cicharska

Przedstawiciele Doktorantów

Mgr Anna Gralewska Mgr Anna Poraj-Górska Mgr inż. Agnieszka Szczerba

Przedstawiciele Studentów

Anna Dudycz Martyna Niećko Krystian Siekierski
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.