7 stycznia 2020
Konsultacje-semestr letni 2019/2020

Konsultacje semestr letni 2019/2020

Aktualizacja 27.02.2020
15 października 2019
Godziny pracy Dziekanatu

Godziny przyjęć Dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia od września do lipca:

Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30

Wtorek - Dziekanat nieczynny

Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30

Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30

Piątek - Dziekanat nieczynny

 

Godziny przyjęć Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych od września do lipca:

Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30

Wtorek - Dziekanat nieczynny

Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30

Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30

Piątek - Dziekanat nieczynny

Sobota - 7.30 - 12.30*

26 września 2019
Zapisy na seminaria magisterskie 2019/2020
24 września 2019
Organizacja semestru zimowego 2019/2020
11 marca 2019
Dni otwarte w Katedrach Instytutu Geografii
W dniach 12-18 marca br dla Studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Geografia oraz Gospodarka Przestrzenna zorganizowane zostały Dni Otwarte w Katedrach Instytutu Geografii UG, co umożliwi zapoznanie się ze specyfiką Katedr, prowadzonych w nich badań, ofertą seminaryjną oraz tematyką realizowanych prac dyplomowych w poszczególnych Jednostek na rok akademicki 2019/2020. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Harmonogram Dni Otwartych
12 kwietnia 2018
Konkurs „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

Miło nam zawiadomić, że na adres JM Rektora wysłaliśmy tradycyjną pocztą zaproszenie do udziału Państwa uczelni w konkursie „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” Więcej...

12 kwietnia 2018
Informacja o zmianie danych osobowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy o konieczności poinformowania Pracownika Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii o zaistnieniu zmiany danych osobowych w zakresie:

  • zmiany nazwiska,
  • zmiany adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,
  • zmiany dowodu tożsamości,
  • zmiany numeru konta bankowego,
  • zmiany numeru telefonu kontaktowego,
  • zmiany adresu e-mail.

Wzory odpowiednich oświadczeń

Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.