Składnica map Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego gromadzi i udostępnia mapy Studentom kierunków geografia i gospodarka przestrzenna oraz Pracownikom Instytutu Geografii. Na zasób składnicy składają się mapy topograficzne i tematyczne: geologiczne, hydrograficzne i sozologiczne obejmujące obszar Polski, a w szczególności Pomorza Gdańskiego
mgr Robert Lejkowski
e-mail: robert.lejkowski@ug.edu.pl
tel. (58) 523 65 99
Pokój B115
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00
Siatki skorowidzów map topograficznych do pobrania ze strony GUGiK lub za pomocą geoportalu > warstwa skorowidze > wybrać mapy topograficzne następnie zaznaczyć interesującą skalę > układ
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/inne-dane-udostepniane-bezplatnie/siatki-skorowidzowe-do-map-topograficznych-i-niestandardowych-opracowan-topograficznych
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/inne-dane-udostepniane-bezplatnie
Zasoby składnicy map
Użyteczne linki mapowe
W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, osoby chcące skorzystać ze Składnicy Map obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej i przestrzeganie obowiązujących przepisów.
Proszę o śledzenie stosownych komunikatów na stronie UG.
W sprawach związanych z wypożyczaniem proszę o kontakt zdalny: robert.lejkowski@ug.edu.pl
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.