Składnica map Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego gromadzi i udostępnia mapy Studentom kierunków geografia i gospodarka przestrzenna oraz Pracownikom Instytutu Geografii. Na zasób składnicy składają się mapy topograficzne i tematyczne: geologiczne, hydrograficzne i sozologiczne obejmujące obszar Polski, a w szczególności Pomorza Gdańskiego. Składnica znajduje się na pierwszym piętrze, w gabinecie B115.

Opiekun składnicy


Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 09:00–14:00

Siatki skorowidzów map topograficznych do pobrania ze strony GUGiK lub za pomocą geoportalu > warstwa skorowidze > wybrać mapy topograficzne następnie zaznaczyć interesującą skalę > układ

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/inne-dane-udostepniane-bezplatnie/siatki-skorowidzowe-do-map-topograficznych-i-niestandardowych-opracowan-topograficznych http://www.gugik.gov.pl/pzgik/inne-dane-udostepniane-bezplatnie

Zasoby składnicy map

Użyteczne linki mapowe

W sprawach związanych z wypożyczaniem prosimy o kontakt mailowy.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.