Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu Geografii UG

prof. dr hab. Mirosław Miętus
0-58 523 65 03 wew. 6503 0-58 523 65 25 wew. 6525 0-58 523 65 01 wew. 6501 - Sekretariat e-mail: mietus@ug.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii UG ds. dydaktycznych

dr Mirosława Malinowska
0-58 523 65 04 wew. 6504 0-58 523 65 27 wew. 6527 e-mail: dokmem@ug.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii UG ds. rozwoju

dr Grażyna Chaberek
0-58 523 65 89 wew. 6589 e-mail: geogk@ug.edu.pl
Do pobrania: Terminy dyżurów Dyrekcji Instytutu Geografii-semestr letni 2019/2020

Sekretariat Instytutu Geografii UG

dr Piotr Grzybowski
tel. 0-58 523 65 99 wew. 65 99 e-mail: piotr.grzybowski@ug.edu.pl
dr Katarzyna Marosz
tel. 0-58 523 65 01 wew. 65 01 e-mail: k.marosz@ug.edu.pl
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.