Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska

Kierownik Zakładu

Prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 52 wew. 65 52 strona www: http://www.kgfiks.oig.ug.edu.pl

Profesorowie nadzwyczajni

prof. UG, dr hab. Henryk Andrzej Rachocki
prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski
tel. (+58) 523 65 52 wew. 65 52
prof. UG, dr hab. Jarosław Czochański
tel. (+58) 523 65 63 wew. 65 63

Adiunkci

dr hab. Paweł Wiśniewski
tel. (+58) 523 65 51 wew. 65 51
dr inż. arch. Joanna Poczobut
tel. (+58) 523 65 65 wew. 65 62
dr inż. arch. Alicja Zawadzka
tel. (+58) 523 65 61 wew. 65 61
dr Wojciech Staszek
tel. (+58) 523 65 93 wew. 65 93

Asystenci

dr Barbara Korwel-Lejkowska
tel. 58 523 65 64 wew. 65 64
mgr Kazimierz Niecikowski
tel. (+58) 523 65 64 wew. 65 64

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Robert Lejkowski
tel. 58 523 65 99 wew. 65 99

Pracownicy techniczni

mgr Andrzej Pępek
tel. 58 523 65 64 wew. 65 64

Tematyka badań

  • Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej.
  • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonego.
  • Teoria i praktyka ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w szczególności tzw. "strategicznych").
  • Kompleksowe (geoekologiczne) badania środowiska przyrodniczego.
  • Teoria i praktyka kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego.
  • Relacje człowiek - środowisko.
  • Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w badaniach i ochronie środowiska.
  • Geomorfologia dynamiczna (ze szczególnym uwzględnieniem procesów fluwialnych).
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.