Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Adres


ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel. 58 523 65 16 wew. 65 16
email: geomorf@ug.edu.pl
strona www: http://www.kgigcz.ug.edu.pl/

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. Wojciech Tylmann
tel. 58 523 65 77 wew. 65 77, p. B304

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab. Piotr Paweł Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
tel. 58 523 65 44 wew. 65 44, p. B314

Adiunkci

dr Alicja Bonk
tel. 58 523 65 38 wew. 65 38, p. B306
dr Damian Moskalewicz
tel. 58 523 65 15 wew. 65 15, p. B315
dr Patryk Sitkiewicz
tel. 58 523 65 16 wew. 65 16, p. B312
dr Dawid Weisbrodt
tel. 58 523 65 11 wew. 65 11, p. B308
dr Radosław Wróblewski
tel. 58 523 65 42 wew. 65 42, p. B312
dr Maurycy Żarczyński - urlop naukowy
tel. 58 523 65 11 wew. 65 11, p. B308

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Katarzyna Kozłowska
tel. 58 523 65 16 wew. 65 16, p. B316
dr Joanna Piłczyńska
tel. 58 523 65 41 wew. 65 41, p. B305

Naukowcy wizytujący

dr Guillermo de Mendoza Barbera
tel. 58 523 65 11 wew. 65 11, p. B308

Doktoranci

mgr Michał Bogdanowicz
tel. 58 523 65 42 wew. 65 42, p. B312
mgr Łukasz Elwirski
tel. 58 523 65 15 wew. 65 15, p. B315
mgr Aleksandra Jobska
tel. 58 523 65 44 wew. 65 44, p. B314
mgr Maria Kril
tel. 58 523 65 41 wew. 65 41, p. B305
mgr Olga Reutt
tel. 58 523 65 15 wew. 65 15, p. B315
mgr inż. Agnieszka Szczerba
tel. 58 523 65 38 wew. 65 38, p. B306

Tematyka badań

  • Geomorfologia Polski Północnej.
  • Paleogeografia schyłku plejstocenu i holocenu.
  • Metodyka datowań osadów czwartorzędowych (TL, Pb-210, Cs-137, warwochronologia).
  • Dynamika strefy brzegowej południowego Bałtyku.
  • Badania osadów jeziornych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.