Zakład Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Zdzisław Kordel

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 89 wew. 65 89 email: gp@ug.edu.pl strona www: www.gospodarkaprzestrzenna.ug.edu.pl

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. Zdzisław Kordel
tel: 58 523 65 68 wew. 65 68

Profesorowie nadzwyczajni

prof. UG dr hab. Mariusz Czepczyński
tel: 58 523 65 88 wew. 65 88
prof. UG dr hab. Lucyna Przybylska
tel: 58 523 65 88 wew. 65 88

Adiunkci

dr Grażyna Chaberek
tel: 58 523 65 89 wew. 65 89
dr inż. arch. Artur Kostarczyk
tel: 58 523 65 68 wew. 65 68

Asystenci

mgr inż. arch. Anna Rubczak
tel: 58 523 65 68 wew. 65 68
mgr Julia Ziółkowska
tel: 58 523 65 89 wew. 65 89

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Aleksandra Cicharska
tel. 58 523 65 89 lub wew. 65 89

Tematyka badań

 • Społeczne, gospodarcze i kulturowe interakcje przestrzenne;
 • Region Zatoki Gdańskiej jako przedmiot polityki przestrzennej w XX wieku;
 • Ekonomika miast i regionów;
 • Wsparcie logistyczne a zrównoważony rozwój miast i regionów;
 • Decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych a polityka przestrzenna władz lokalnych ;
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią;
 • Ekonomiczne skutki procesów demograficznych;
 • Przemiany demograficzne w okresie transformacji społeczno-ustrojowej;
 • Krajobrazy kulturowe jako materialny i mentalny wyraz przestrzeni zurbanizowanej;
 • Polityka społeczna i gospodarcza;
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego jako kategoria polityki gospodarowania przestrzenią;
 • Interakcje pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami publicznej polityki przestrzennej;
 • Historia planowania przestrzennego rozwoju aglomeracji gdańskiej po 1945 r.;
 • Historia urbanistyki Gdańska w latach 1850-1990.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.