Zakład Hydrologii

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Roman Cieśliński

Adres

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel. 58 523 65 31 wew. 65 31
email: hydro@ug.gda.pl
strona www: http://hydro.ug.edu.pl/

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. Roman Cieśliński
tel. 58 523 65 06 wew. 65 06, p. B327

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
tel. 58 523 65 30 wew. 65 30, p. B330

Adiunkci

dr Izabela Chlost
tel. 58 523 65 29 wew. 65 29, p. B329
dr Łukasz Pietruszyński
tel. 58 523 65 29 wew. 65 29, p. B329

Adiunkci dydaktyczni

dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328

Asystenci

mgr Alicja Olszewska
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328

Pracownicy naukowo-techniczni

dr Iwona Bubak
tel. 58 523 65 18 wew. 65 18, p. B111
tel. 58 523 65 30 wew. 65 30, p. B330
mgr Zuzanna Krajewska
tel. 58 523 65 31 wew. 65 31, p. B331

Doktoranci

mgr Marta Budzisz
tel. 58 523 65 30 wew. 65 29, p. B329
mgr Kamil Mironik
tel. 58 523 65 30 wew. 65 30, p. B330
mgr Artur Młodzik
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328
mgr Zuzanna Lipińska
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328
mgr Marlena Pawłowska
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328

Tematyka badań

  • Przemiany stosunków wodnych delty Wisły pod wpływem procesów naturalnych i w wyniku antropopresji.
  • Potamiczny transport biogenów na obszarze Pobrzeży Południowobałtyckich.
  • Elementarna struktura hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych i deltowych.
  • Zagrożenia degradacyjne jezior i zalewów przybrzeżnych.
  • Zagadnienia metodyczne wykorzystania technik GIS (MapInfo, ArcView, Idrisi) w badaniach hydrologicznych regionów nadmorskich i pojeziernych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.