Zakład Limnologii

Kierownik Zakładu

dr hab. Dariusz Borowiak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Adres


ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel. 58 523 65 20 wew. 65 20
email: limnologia@ug.edu.pl
strona www: www.kl.ug.edu.pl

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab. Dariusz Borowiak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
tel. 58 523 65 19 wew. 65 19, p. B319

Adiunkci

dr Jacek Barańczuk
tel. 58 523 65 91 wew. 65 91, p. B321
dr Magdalena Borowiak
tel. 58 523 65 09 wew. 65 09, p. B309
dr Włodzimierz Golus
tel. 58 523 65 22 wew. 65 22, p. B322
dr Maciej Markowski
tel. 58 523 65 22 wew. 65 22, p. B322
dr Kamil Nowiński
tel. 58 523 65 10 wew. 65 10, p. B310

Starsi wykładowcy

dr Wojciech Maślanka
tel. 58 523 65 91 wew. 65 91, p. B321

Asystenci

mgr Katarzyna Barańczuk
tel. 58 523 65 91 wew. 65 91, p. B321
mgr Katarzyna Krzyżanowska
tel. 58 523 65 10 wew. 65 10, p. B310

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Ewa Formela
tel. 58 523 65 20 wew. 65 20, p. B320

Tematyka badań

  • Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior Pomorza.
  • Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania rozwoju abiotycznej struktury systemów limnicznych.
  • Rola jezior przepływowych w transformacji jakości wody zlewni młodoglacjalnych.
  • Limnologiczne odrębności jezior polarnych i wysokogórskich.
  • Kartografia teoretyczna; semantyka języka mapy.

Miejskie Laboratorium Badań Środowiskowych

Kierownik Laboratorium

dr Jacek Barańczuk
tel. 58 523 65 91 wew. 65 91, p. B321

Skład odobowy

dr Włodzimierz Golus
tel. 58 523 65 22 wew. 65 22, p. B322
dr Maciej Markowski
tel. 58 523 65 22 wew. 65 22, p. B322
mgr Katarzyna Barańczuk
tel. 58 523 65 91 wew. 65 91, p. B321
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.