Od lutego 2010 r. siedziba Instytutu Geografii mieści się w czterokondygnacyjnym skrzydle B kompleksu budynków położonych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4. Obecnie Instytut, poza salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, dysponuje pięcioma laboratoriami (w tym najnowocześniejszym w kraju Laboratorium Datowań Radiometrycznych, Laboratorium Geochemicznym, Laboratorium Analizy Wód, aparatury służącej do pomiarów meteorologicznych, laboratorium terenowym) oraz dwiema pracowniami komputerowymi. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w rzutniki multimedialne. W nowym budynku Instytutu Geografii na dwóch dolnych poziomach znajdują się pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne, natomiast dwa kolejne poziomy zajmowane są przez dyrekcję, filię dziekanatu i poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne Instytutu. W budynku znajduje się składnica map z ponad 18 tys. arkuszy map i zdjęć, na które składają się: mapy topograficzne archiwalne (268 ark.) i współczesne (11 721 ark.) w różnych skalach i układach, mapy tematyczne (hydrograficzne, hydrogeologiczne, geologiczne, glebowo-rolnicze, glebowe, geomorfologiczne i administracyjne) o łącznej liczbie 5269 arkuszy, zdjęcia lotnicze (1151 egz.), a także objaśnienia do map, materiały archiwum wierceń, szkice wysokościowe i geodezyjne. Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Instytutu Geografii UG w Borucinie pełni funkcję podstawowej placówki terenowej kierunku geografii. Przeznaczona jest głównie do prowadzenia fizycznogeograficznych badań regionalnych Pojezierza Pomorskiego oraz organizacji ćwiczeń terenowych, niektórych zajęć specjalizacyjnych, a także indywidualnych prac magistrantów na specjalizacjach fizycznogeograficznych. W budynku administracyjnym znajduje się m.in. sala wykładowa, pracownia komputerowa z czytelnią, laboratorium fizyczno-chemiczne oraz pokoje dla opiekunów praktyk i doktorantów. W budynku dydaktycznym mieszczą się pokoje studenckie na trzydzieści osób oraz kuchnia z jadalnią, pełniącą także funkcję pomieszczenia do cichej pracy studentów. W centrum, poza badaniami naukowymi, prowadzone są ćwiczenia terenowe z kartografii, hydrologii, meteorologii i klimatologii oraz z geomorfologii. ساخت اپلیکیشن مبلمان اداری طراحی قالب وردپرس نیازمندیها طراحی اپلیکیشن
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.