Instytut Geografii dysponuje dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.

Pracownia B204 - stacjonarna

16 PC Lenovo ThinkCentre M70 (15 × student, 1 × prowadzący) - Windows 11 Pro

Pracownia B104 - mobilna

17 laptopów EccoPc N750UW - Windows 11 Home
Dostęp do sieci Internet poprzez WI-FI Eduroam

Konta użytkowników mają ograniczone możliwości administracji w tym:

 • Możliwość instalacji oprogramowania tylko przez administratora1
 • Wyłączone są wszystkie urządzenia peryferyjne USB poza myszkami i klawiaturami - nie ma możliwości korzystania z pamięci i dysków przenośnych
1W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowego oprogramowania prowadzący proszeni są o kontakt z opiekunem pracowni.

Aktualnie zainstalowane oprogramowanie:

 • 7-zip: foldery skompresowane i archiwa
 • Adobe Acrobat DC: pliki .pdf
 • Microsoft Office 2016 (laptopy) lub 365 (PC, konieczne logowanie na konto użytkownika)
 • Libre Office
 • ArcGIS Pro
 • QGIS i GRASS via OSGeo4W
 • Safe Software FME
 • ESET Endpoint Protection
 • R i Rtools via rig
 • Rstudio
 • Notepad ++
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Edge: instalacja dodatkowych przeglądarek tylko w uzasadnionych przypadkach
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.