O nas


Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego został utworzony 30 czerwca 1970 roku, jednak jego historia nierozerwalnie wiąże się z początkami nauczania geografii w powojennym Gdańsku. Prawie od początku istnienia akademickiego ośrodka geograficznego w Gdańsku (1951 r.) magisterskie studia na kierunku geografia prowadzone były w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Obecnie w Instytucie Geografii prowadzone są dwa kierunki studiów: geografia i gospodarka przestrzenna. Studia na geografii prowadzone są na poziomie licencjatu, magisterskich studiów uzupełniających oraz studiów doktorskich (wraz z Instytutem Oceanografii). Natomiast studia na kierunku gospodarka przestrzenna, uruchomione w roku akademickim 2008/2009, można realizować na poziomie pierwszego stopnia i magisterskich studiów uzupełniających zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Instytut Geografii złożony jest z sześciu jednostek organizacyjnych: czterech Zakładów, Stacji Limnologicznej oraz Składnicy map. Instytut wchodzi w skład Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Główne obszary badawcze pracowników Instytutu koncentrują się wokół problematyki przyrodniczych i antropogenicznych uwarunkowań i zasad funkcjonowania środowiska życia człowieka.

Funkcję podstawowej placówki terenowej Instytutu Geografii pełni, utworzona w 1959 r. w sercu Pojezierza Kaszubskiego, Stacja Limnologiczna UG w Borucinie. Przeznaczona jest głównie do prowadzenia przez pracowników i studentów Instytutu Geografii fizycznogeograficznych badań regionalnych Pojezierza Pomorskiego. Służy ponadto organizacji ćwiczeń terenowych, niektórych zajęć specjalizacyjnych, a także realizacji indywidualnych prac magistrantów na specjalizacjach fizycznogeograficznych.

W dniach 22-23 kwietnia 2016 r. w Instytucie Geografii odbył się uroczysty Jubileusz 70-lecia Gdańskiego Ośrodka Geograficznego połączony z Centralnymi Obchodami Dnia Geografa 2016 oraz konferencją naukową pt. „Geografia wobec wyzwań współczesności”. Z tej okazji ukazała się książka, pt. „70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego-teraźniejszość i przeszłość”, obejmująca całą historię nauczania tego przedmiotu w Gdańsku oraz historię Instytutu wraz z sylwetkami jego pracowników.
Aktualności