Centrum Monitoringu i Ochrony Wód

Kierownik naukowy centrum

prof. dr hab. inż. Julita Dunalska

Adres

Borucino 77 83-323 Kamienica Szlachecka gmina Stężyca tel. 58 684 60 17 tel. 58 684 60 50 strona www: http://cmiow.ug.edu.pl/

Profesorowie zwyczajni

Prof. dr hab. inż. Julita Dunalska
tel. 573 001 473

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Edmund Ulenberg
tel. 58 684 60 17, p. 24
Rafał Głuszewski
tel. 58 684 60 17, p. 24

Osoby współpracujące

mgr Monika Formela
administracja obiektem tel. 725 991 145

Tematyka badań

  • Parowanie z powierzchni wodnej jezior.
  • Uwarunkowania stratyfikacji termiczno-tlenowej w jeziorach.
  • Jakość wody jezior i ich rola w transformacji materii rozpuszczonej.
  • Badanie klimatu lokalnego.
  • Transfer promieniowania słonecznego przez atmosferę.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.