Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

Strona Jednostki

Zakład Hydrologii

Strona Jednostki

Zakład Limnologii

Strona Jednostki

Zakład Meteorologii i Klimatologii

Strona Jednostki

Składnica Map

Strona Składnicy Map

Centrum Monitoringu i Ochrony Wód

Strona Centrum Monitoringu i Ochrony Wód
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.