Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią oraz umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji. Opierają się na zajęciach stacjonarnych, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych. Program studiów I stopnia obejmuje ponadto 90 godzin zajęć praktycznych w terenie.

Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

W Instytucie Geografii prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:

  • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
  • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
  • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
  • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia, to trzyletnie studia licencjackie, stacjonarne lub niestacjonarne. Studenci realizują interdyscyplinarny program obejmujący zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, elementów urbanistyki, elementów architektury krajobrazów, ekonomii, zarzadzania oraz problematyki społecznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, geograficznych systemów informatycznych, ochrony środowiska i geografii. Poznają również obsługę podstawowych programów komputerowych wymaganych w pracy w zawodzie.

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia, to dwuletnie studia magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne. Studenci mają możliwość studiowania w ramach jednej z dwóch specjalności: Rozwój regionalny i lokalny oraz Zarzadzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej.

ساخت اپلیکیشن صندلی اداری آموزش وردپرس آموزش وردپرس مبلمان اداری طراحی قالب وردپرس نیازمندیها طراحی اپلیکیشن
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.