Zakład Meteorologii i Klimatologii

Kierownik Zakładu

dr Janusz Filipiak

Adres

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel. 58 523 65 24 wew. 65 24
email: klimat@ug.gda.pl
strona www: www.klimat.ug.edu.pl

Profesorowie zwyczajni

Prof. dr hab. Mirosław Miętus - urlop naukowy

p. B325

Adiunkci

dr Janusz Filipiak
tel. 58 523 65 26 wew. 65 26, p. B324
dr Mirosława Malinowska
p. B311
dr Małgorzata Owczarek
tel. 58 523 65 26 wew. 65 26, p. B324

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Justyna Krzyżkowiak
tel. 58 523 65 24 wew. 65 24, p. B326

Tematyka badań

Działalność naukowa zakładu obejmuje szereg zagadnień dotyczących współczesnej klimatologii i meteorologii. Można je podzielić na sześć grup:
  • zagadnienia skali lokalnej, tj. problematyka związana z topoklimatem Pojezierza Kaszubskiego, a w szczególności rynny Jezior Raduńskich.
  • badania dotyczące klimatycznego bilansu wodnego rejonu Żuław Wiślanych oraz zagadnienia związane z opadami w rejonie delty Wisły.
  • badania dotyczące procesów regionalnych oraz związków z lokalnymi warunkami klimatycznymi, hydrologicznymi i oceanograficznymi.
  • zagadnienia dotyczące zmienności oraz zmian klimatycznych w rejonie Wybrzeża i Pomorza i ich związek z procesami globalnymi.
  • problematyka dotyczy zagadnień morskich, klimatu mórz i oceanów; zagadnienia dot. stosowalności technik statystycznego downscalingu w badaniach klimatycznych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.