Zakład Meteorologii i Klimatologii

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Mirosław Miętus

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 24 wew. 65 24 email: klimat@ug.gda.pl strona www: www.klimat.ug.edu.pl

Profesorowie zwyczajni

Prof. dr hab. Mirosław Miętus
tel. 0-58 523 65 25 wew. 65 25 tel. 0-58 523 65 66 wew. 65 66

Adiunkci

dr Janusz Filipiak
tel. 0-58 523 65 26 wew. 65 26
dr Michał Marosz
tel. 0-58 523 65 27 wew. 65 27
dr Mirosława Malinowska
tel. 0-58 523 65 27 wew. 65 24
dr Małgorzata Owczarek
tel. 0-58 523 65 26 wew. 65 26

Asystenci

mgr Michał Kitowski
tel. 0-58 523 65 27 wew. 65 27

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Krzysztof Wiejak
tel. 0-58 523 65 24 wew. 65 24

Tematyka badań

Działalność naukowa katedry obejmuje szereg zagadnień dotyczących współczesnej klimatologii i meteorologii. Można je podzielić na sześć grup:

  • zagadnienia skali lokalnej, tj. problematyka związana z topoklimatem Pojezierza Kaszubskiego, a w szczególności rynny Jezior Raduńskich;
  • badania dotyczące klimatycznego bilansu wodnego rejonu Żuław Wiślanych oraz zagadnienia związane z opadami w rejonie delty Wisły;
  • badania dotyczące procesów regionalnych oraz związków z lokalnymi warunkami klimatycznymi, hydrologicznymi i oceanograficznymi;
  • zagadnienia dotyczące zmienności oraz zmian klimatycznych w rejonie Wybrzeża i Pomorza i ich związek z procesami globalnymi;
  • problematyka dotyczy zagadnień morskich, klimatu mórz i oceanów; zagadnienia dot. stosowalności technik statystycznego downscaling'u w badaniach klimatycznych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.