Oferta Instytutu Geografii dla uczniów szkół średnich

 • 7 rzeczy ZNANYCH lecz NIEROZUMIANYCH czyli proste odpowiedzi na trudne pytania o Wszechświecie PDF
 • Bardziej SCIENCE czy bardziej FICTION? PDF
 • Geograficzne fakty zmieniające postrzeganie naszego świata, których nie znajdziesz w podręcznikach szkolnych PDF
 • GIS–czym jest? Jakie są jego możliwości? Dlaczego warto się z nim „zaprzyjaźnić"? PDF
 • Globalne i lokalne zagrożenia środowiska PDF
 • Jak dobrze prezentować swoją pracę. Formy prezentowania pozwalające zaangażować słuchacza PDF
 • Jak działa miasto? PDF
 • Obrazki z Chin okiem geografa PDF
 • Oko na Maroko PDF
 • Pieśń lodu i ognia, czyli jak kształtował się krajobraz Pomorza PDF
 • Procesy i zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne w testach maturalnych PDF
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.